Update analyses en vrijgave site Matco

Resultaten analyse roetstaal

De analyses van het roetstaal, verkregen op de infoavond van 16 januari, zijn afgerond en de resultaten van het labo zijn bekend.

Er werden in het staal geen toxische componenten gemeten.

“In het staal werd Cyclic octa-atomisch zwavel gedetecteerd. Dit is de stabiele chemische vorm van zwavel welke wereldwijd veelvuldig in allerlei toepassingen gebruikt wordt, en in deze situatie een gevolg is van de vulkanisatie van de dakisolatie door de hitte. Eventueel resterende roetdeeltjes mag u zelf verwijderen.”

Vrijgave site Matco

Het parket heeft dinsdag 12 februari 2019 de site vrijgegeven en dit is woensdag 13 februari door de procureur bevestigd. De oorzaak is accidenteel dus kwaad opzet is uitgesloten. De sloopwerkzaamheden en verdere opruiming van het bedrijfsterrein kunnen nu aan een versneld tempo verdergezet worden.